Borzęcin Dolny, miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1924 r. zbudowana została niewielka kaplica mszalna. W 1936 r. biskup tarnowski Józef Lisowski erygował w Borzęcinie Dolnym samodzielną parafię, której obszar został wyłączony z parafii Borzęcin Górny. Obecny kościół zbudowany został w latach 1957-1962 według projektu architekta Romana Łomnickiego z wykorzystaniem murów prezbiterium dawnej kaplicy.
ARCHITEKTURA. Modernistyczny, nawiązujący do neogotyku. Murowany z cegły i kamienia. Złożony z obszernej, czteroprzęsłowej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Po bokach prezbiterium dostawione są: zakrystia i kaplica. Nawa poprzedzona jest niewielkim przedsionkiem a do prezbiterium od południa dostawiona jest zakrystia. Ściany nawy opięte są uskokowymi przyporami, między którymi mieszczą się ostrołukowe okna. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z ostrosłupową wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wnętrze prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, w nawie strop żelbetowy o zaostrzonej kolebce. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe okna.
WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Witraże figuralne wykonane w 1963 r. według projektu Joanny Srebro w Pracowni Witraży Mieczysława Paczki w Krakowie. Polichromia figuralna wykonana w 1984 r. przez Jerzego Lubańskiego. Ołtarz główny neogotycki, wykonany przed 1929 r. W nim obraz Matki Bożej Częstochowskiej w sukienkach drewnianych z przed 1939 r. Dwa ołtarze boczne z 1962 r. z rzeźbami Chrystusa Dobrego Pasterza i NMP Niepokalanie Poczętej, wykonane przez Bogdanę i Anatola Drwalów. Ambona z 1962 r. z płaskorzeźbami, również autorstwa Bogdany i Anatola Drwalów. Organy 11-głosowe, wykonane w 1911 r. przez organmistrza Tomasza Falla ze Szczyrzyca, przeniesione w 1975 r. z kościoła św. Kazimierza w Nowym Sączu. Trzy dzwony wykonane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu w 1990 r.: 1. bez nazwy 500 kg; 2. św. Stanisław 300 kg; 3. św. Brat Albert 186 kg.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.borzecindolny.diecezja.tarnow.pl/ (dostęp 08.06.2019)